Bränd primärspole med "AX100" tändsystemet?

Jag har tidigare skrivit en post om kopian av Suzuki AX100 tändsystemet som jag kör på min Suzuki RV50. Det är ett mycket billigt brytarlöst system som fungerat riktigt bra på den maskinen. Tänkte att jag skulle montera samma system på min Yamaha FS1 som ett kul experiment. Man behöver en adapterplatta för att få på det på en Yamaha, men mer om detta i en kommande artikel.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://semestergas.se/brand-primarspole-ax100/

Johan WO Wockatz: Mkt bra info!

Johan WO Wockatz: Tack för jobbet du lagt ned på detta Olle!

1 Like

Tack. Kul att det kommer till användning :+1:

Jonas Magnusson: Tack för du dela med dig.

1 Like

Johan WO Wockatz: Fick köpt en spole från CMS, Suzuki original enl ditt artikelnummer. Har mätt den och fått resistansen 159 Ohm. Skall bli spännande att mäta på kopian. :smile:

1 Like